Σόκορο (colour edging) κόκκινο σε επαγγελματική κάρτα (business card) σε μαύρο χαρτί και θερμοτυπία λευκή