Επαγγελματική κάρτα (business card) λαμιναριστή 600γραμ. με λευκοτυπία (θερμοτυπία λευκή) σε μαύρο χαρτί (α΄ όψη) και μελάνι μαύρο σε λευκό χαρτί (β’ όψη)