Επαγγελματική κάρτα σε βαμβακόχαρτο ζαχαρί και βαθυτυπία χρυσοτυπία και navy blue και σόκορο (colour edging) χρυσό