Φάκελος 11×23 με κλείσιμο αυτοκόλλητο και με εκτύπωση λογοτύπου με μελάνι γκρι και κόκκινο – 2 χρωμία