Φάκελος 11×23 με παράθυρο αριστερό, με κλείσιμο αυτοκόλλητο και με εκτύπωση λογοτύπου με μελάνι navy blue και κόκκινο – 2 χρωμία