Φακέλος φόδρα διάστασης 9,5×13 εκατ. με εσωτερικό χαρτί σοκολά και εξωτερικό λευκό γκοφρέ γραμμωτό και Κάρτα (family card) δίπτυχη διάστασης 9×12,5 με γκοφρέ πλαίσιο σε χαρτί γραμμωτό και εκτύπωση ονομάτων εξωτερικά με μελάνι καφέ

Φάκελλος

Διάσταση: 9,5 x 13 εκατ.
Χαρτί: λείο ματ (εσωτερικά) και λείο (εξωτερικά)
Χρώμα χαρτιού: σοκολά (εσωτερικά) και υπόλευκο (εξωτερικά)
Λεπτομέρειες: γκοφρέ πλαίσιο στην κάρτα

Κάρτα

Διάσταση: 9 x 12,5 εκατ.
Χαρτί: γκοφρέ (γραμμωτό) 250γραμ.
Χρώμα χαρτιού: υπόλευκο
Εκτύπωση: θερμοτυπία (κείμενο) και γκοφρέ (πλαίσιο κάρτας)
Χρώμα εκτύπωσης: καφέ (κείμενο) και γκοφρέ (πλαίσιο κάρτας)