Οικογενειακή κάρτα (family card) σε χαρτί skin 280gram και ανάγλυφη εκτύπωση