Κάρτα από βαμβακόχαρτο με λεπτομέρεια κειμένου και μονογράμματος με εκτύπωση βαθυτυπία (letterpress) και θερμοτυπία (foil) γκρι και γαλάζιο