Σόκορο (colour edging) γαλάζιο σε κάρτα από βαμβακόχαρτο με βαθυτυπία (letterpress) και θερμοτυπία (foil) γκρι και γαλάζιο