Σόκορο (edge-printing) πορτοκαλί σε επαγγελματική κάρτα (business card) με εκτύπωση μελάνι