Φάκελος τετράγωνος γαλάζιος και Κάρτα με θέμα κουνιστό αλογάκι