Φάκελος τραβηχτός και Κάρτα με θέμα αλογάκι, καρουσέλ, ρίγες και καρό